Skyblock:Helper

m.n like cai nay` cho tui di de tui co diem tin nhiem tren forum chat cho nhanh ik 5 like thui 300s doi lau qua :v

Tui có nghe mấy ông lính hay nói về ông công an gần nhà tui như này 🙂 " Mày phải biếu xén để lấy điểm trong mắt ông đó mới lên chức được con ạ , ko thì *éo nhấc đầu lên nổi đâu " 🙂
Đúng là làm nhà nước 5tr/tháng cũng có thể mua nhà mặt phố mà 🙂

last edited by sige
Skyblock:Helper

du sao thi` thank da like tui like lai cho ne :v

đậu phụ anh phương :3
em like anh mà hic hic đậu phụ :3
0_1523081763592_095ca503-500e-4fe2-ad2a-7cd597fe5f07-image.png

Skyblock:Helper

sẵn tiện cho mình 1 like lun nhoa 😃

Skyblock:Helper

đủ like đang pic nhanh chưa ta ^^ nho’ ae qua mk may’ nha tui ko co t/g di sua chac he` moi choi dc

  • 7
    Posts
  • 1850
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.