đi lang thang chụp ảnh và ....

0_1523205881221_4fc972cc-16ef-4d56-9ac0-2383198e00a6-image.png
đố các bác ở đâu nè hjhj

@thienan anh đi tới đây bao h chưa

Đã lên xe và đi :V

@sige coi chừng té chết ý nha anh. chết là mất tiêu luôn cái la bàn á hjhj

xuống luôn rồi :V tìm cái đường ray mò theo có cái xe lên luôn rồi :V và nó rộng vãi cả đái :V

@sige hjhj anh tìm giỏi thế…
em toàn nhảy xuống thôi à…canh chỗ nào có nước thì đáp xuống 😄
-ツ-Tuantrau-ツ-

last edited by ekrclbd0712003
  • 7
    Posts
  • 1681
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.