Administrators

Server SkyBlock thường được xét top island vào đầu tháng, với cơ chế hợp lý giữ được cân bằng cho người chơi mới kể cả khi server đã hoạt động trong thời gian dài.

Điều kiện tối thiểu:

  • tháng trước nằm trong danh sách /is top
  • 2 tháng liên tiếp trước đó mỗi tháng không giảm quá 10lv

Tiêu chí xét top:

  • Xếp hạng theo số level đã tăng từ lần gần nhất xét top cho đến hiện tại

Lưu ý:

  • Chuyển chủ đảo sẽ mất điều kiện đua top tối thiểu và xét lại từ đầu
  • Chủ đảo k online quá 10 ngày tự động bị loại khỏi danh sách /is top
  • Bị chết luôn trừ level đảo, dễ dẫn đến mất điều kiện đua top