Cần mua hero medal
5 medal = 2 block kc hoặc 4 block vàng hoặc 3 block nlb
ai bán ib em ingame ạ

@astrohiro 5 Hero Medal = 1 sắt đặt chế đi

10 hero medal trade đc 64 viên kim cương
Bán ra 5 cái, đc có 2 block kc thì thà trade còn hơn 🙂

Skyblock:Helper

sever co do moi ak medal la` ji v

  • 4
    Posts
  • 433
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.