Administrators

nhiều ảnh đẹp quá 😯 load lag cả máy 😣 😥

0_1522165406490_2018-03-27_18.31.36.png
0_1522165425828_2018-03-27_18.31.47.png
0_1522165440510_2018-03-27_18.32.00.png
Guild Sige 🙂
0_1522165514360_2018-03-27_18.32.16.png
0_1522165575226_2018-03-27_18.32.25.png
Guild đầu tiên của sv ( Chắc vậy :V )

0_1522165660296_2018-03-27_18.32.45.png
0_1522165682858_2018-03-27_18.32.48.png
0_1522165720576_2018-03-27_18.32.58.png
0_1522165741409_2018-03-27_18.34.33.png
0_1522165755058_2018-03-27_18.35.26.png

0_1522165788469_2018-03-27_18.35.01.png

Is sige vẫn đang phát triển giải trí để phục vụ cho ae sv 🙂 có thể thuê để tổ chức mini game :V

nghỉ chơi với sige luôn …
li dị 😆

giá mà ai cũng hướng tới cái đẹp giống sige thì is của ai trong server mình cũng đẹp hết á…
Tuantrau em đây đã từng warp tới nhiều is trong server đây, nhưng thấy rằng đại đa số các anh chị ấy có vẻ chỉ quan tâm tới số lượng sản phẩm mình thu được, xây máy farm thì to thiệc to, bự thiệc bự mà nhìn ko đẹp, ko thẩm mĩ tí nào cả :I
à đó chỉ là ý kiến, là nhận định riêng của em thôi, các anh chị đừng la em nhé 🙂
-Tuantrau-

Bản quyền is của sige 100% nha :V ko có bất kỳ công trình nào đc copy từ ngoài vào is cả 🙂 thậm chí còn nhiều ý tưởng mà chưa builder nào từng làm trước đây 🙂

last edited by sige

Quay ngược thời gian

0_1522415683323_2017-10-07_13.39.40.png
0_1522415688800_2017-10-07_16.09.51.png
0_1522415694116_2017-10-07_16.10.07.png
0_1522415700257_2017-10-07_16.10.08.png
0_1522415706553_2017-10-07_16.10.19.png
0_1522415712790_2017-10-07_16.10.43.png
0_1522415717083_2017-10-07_16.10.46.png
0_1522416231810_2017-10-07_16.10.58.png
0_1522416254431_2017-10-08_08.33.17.png

naisu, i rate it 11/9 ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nhảm nhí là cha nào ? éc ? 🙂

0_1522553370942_2018-03-24_21.02.41.png
0_1522553378501_2018-03-24_21.02.43.png
0_1522553384444_2018-03-24_21.02.45.png
0_1522553389740_2018-03-24_21.02.49.png
Như bức tranh vẽ lúc nhỏ thành hiện thực ( chuyên vẽ lâu đài theo kiểu lát cắt như này :V )

  • 13
    Posts
  • 2859
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.