Hệ thống event ở is sige :)

Bạn nghĩ is sige chỉ được xây cho đẹp ? 🙂 ko 🙂 nó sẽ khiến bạn nghĩ lại đấy 🙂
Đầu tiên là hệ thống parkour ( map dễ và khó ) và sẽ dự tính mở thêm
0_1524271931456_2018-04-21_07.45.53.png
0_1524272020707_2018-04-21_07.46.38.png
Hay tranh giành ngai vàng 🙂
0_1524275213529_2018-04-21_07.46.10.png
Hoặc chạy đua trên tường thành 🙂
0_1524275261356_2018-04-21_07.47.07.png
Tìm cách để lên con tàu bay 🙂
0_1524275290503_2018-04-21_07.47.36.png
mê cung sách 🙂
0_1524275306385_2018-04-21_07.47.57.png
Và hệ thống guild
0_1524275347012_2018-04-21_07.56.12.png
0_1524275355304_2018-04-21_07.56.50.png
0_1524275364927_2018-04-21_07.57.11.png
0_1524275373540_2018-04-21_07.58.35.png

Và hệ thống tù ngục kinh điển 🙂
0_1524275412004_2018-04-21_07.48.08.png
0_1524275425862_2018-04-21_07.48.42.png
0_1524275439408_2018-04-21_07.48.48.png
0_1524275449233_2018-04-21_07.49.02.png
0_1524275461199_2018-04-21_07.49.07.png
0_1524275473465_2018-04-21_07.49.10.png
0_1524275487474_2018-04-21_07.49.28.png
0_1524275500030_2018-04-21_07.49.35.png
0_1524275513202_2018-04-21_07.49.46.png
0_1524275521097_2018-04-21_07.49.51.png
0_1524275530163_2018-04-21_07.50.16.png
Ai có nhu cầu tổ chức thì lên hệ sige 🙂

thế is có nhận thành viên nx k ạ =))

Tối ngủ nhớ nằm mơ về is sige nha 🙂

sv có ý định dùng is sige làm spawn ko 🙂 muahahaha 🙂

Sige định kinh doanh cùg server 🙂

Nhớ is :(((( rip is sige :((

1_1550243235860_2019-02-15_21.45.22.png
0_1550243235860_2019-02-15_21.48.58.png

Bạn biết gì chưa ? :V is sige vừa cập nhật khu vực mới :))

https://www.youtube.com/watch?v=9BfCnw2xI_A
cập nhật thông tin về guild và is sige ở đây nha
:))

  • 10
    Posts
  • 4174
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.