tụi mình biết rồi …
nhưng h ngồi đây than vãn à ? đc j ?
nghĩ cách với mọi người, lm j đó giúp sv đi chứ
-ツ-Tuantrau-ツ-

  • 2
    Số bài viết
  • 500
    Lượt xem

Có vẻ như bạn đã mất kết nối tới VN Miner, vui lòng đợi một lúc để chúng tôi thử kết nối lại.