Hình như viettel cho nạp thẻ rồi

Em thấy có game em đang chơi thông báo có thể nạp bằng thẻ viettel, mọi người hoặc admin có thể tìm hiểu dùm em.
Em mong có thể chơi cùng mọi người.

Mà do em không biết đăng hình ảnh bằng điện thoại nên không có hình minh họa. Mà game đó tên là Dragon boy (ngọc rồng online)

Administrators

Đã kiểm tra và cổng thanh toán vẫn không thể sử dụng

Vâng. Em cảm ơn ad đã xác minh giúp

có plugins ms Up date hình như cho nạp thẻ nhưng thẻ Vite thui thì phải

Mình cũng nghe vậy mà phải từ 50k trở lên

  • 6
    Posts
  • 1224
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.