Mình mới tìm đc 1 sv mới khá ngon

Ip: minersb.sytes.net
Ae thân thiện
AFK ngon k lag giật
vào chơi chung cho vui
mem max là 100mem
vô chơi vs tui nhé =))

đây là mình muốn ae có 1 sv khác chơi nhé chứ kp là bỏ sv mình hay ntn đâu các bạn đừng đáp gạch ạ.

  • 2
    Posts
  • 548
    Views

Looks like your connection to VN Miner was lost, please wait while we try to reconnect.