có Skyblock chơi như sv mình vậy mọi người ạ. có trade, afk, … nói chung giống hệt
Sv: Gạch Craft
địa chỉ: GachCraft.ga
vào chơi chung với em nhé mọi người. tên ig của em ở sv đó là Tuantrau
-ツ-Tuantrau-ツ-