thấy sv mở lại định dô chơi lại và sau 1 năm thì đã quên pass
AD có thể set pass lại dùm e dk ko :v